Служение на по-дълбок християнски живот

България


Пастор Тайо Бусари

За нас

Здравейте, ние сме църквата! Ние не сме посетители на Божия храм, а части, изграждащи самия храм в Святия Дух (Ефесяни 2:19-22). Дори и само частица в Христовото тяло ние сме повече от радостни, да бъдем наречени Божии деца от самия Отец чрез вяра в името на Исус, нашия Спасител (Йоан 1:12). А такива и сме (1 Йоан 3:1).

Научете повече за нас в по-долу посочените секции.

Убеждения

В какво вярваме...

Служение

Дейност и мисия...

Годишен отчет

Приходи и разходи...


"Следвайте мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа" Евреи 12:14