Служение на по-дълбок християнски живот

България


Непорочното зачатие на Исус

Божието Слово ни учи: За непорочното зачатие на Исус, Единородният Божий Син. За разпятието, погребението и възкресението на Исус Христос в тяло – Исая 7:14; Матей 1:18-25; Римляни 1:4; I Коринтяни 15:3-4.

“Непорочното зачатие” учи, че Исус, Единородният Син на Бога, беше свръхестествено заченат в утробата на девицата Мария. Това беше предсказано от пророците в Стария Завет и буквално се изпълни в Новия Завет (Битие 3:15; Исая 7:14). Непорочното зачатие е толкова съществена доктринална истина, че тя трябва да бъде поддържана заради нейната истинност и значимост. Оспорването на това кардинално учение е впримчване, отричащо божествеността на Христос и Неговата отличителна природа като единствения човек без грях, заченат без Адамовата поквара. Това беше онази характерна безупречна чистота, която липсва на всеки естествен човек и поради която никой друг не можеше да удовлетвори Бог на Голгота. По тази причина, Той стана чистия Божий Агнец в човешки образ. 

За първи път Бог загатна за непорочното зачатие на Христос, когато Той го описа като “семето на Жената” (Битие 3:15). Това загатваше факта, че Христос щеше да бъде заченат от жена, която никога не е познала мъж. Пророк Исая казва: “Ето, девица ще зачне и ще роди син…” (Исая 7:14). Думата девица, използвана в този пасаж, очевидно не е нищо друго освен жена, която не е познала мъж. Лука, в неговото евангелие, подробно записва, че ангел Гавраил беше изпратен до девица, сгодена за мъж, чието име е Мария (Лука 1:26-27). След известието, Мария ясно казва: “Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам?” (Лука 1:34). Матей, в своето евангелие, подробно описва, че Мария беше женена (espoused-KJV) за Йосиф и преди да се бяха съединили, тя се намери непразна от Святия Дух (Матей 1:18). По нататък той записва, че Йосиф не я познаваше, докато тя роди първородния си Син и той го нарече ИСУС.

Исус понякога наричаше някои хора Своя майка, Свои братя и сестри, но Той никога не нарече нито един смъртен човек – Свой баща, дори и Йосиф (Матей 12:49-50; 22:41-46; Йоан 8:54-58). Той винаги е наричал Бог Свой Баща и това е друго доказателство за Неговото непорочно зачатие. Павел, вдъхновен от Святия Дух, написа, че в скончанието на времената, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена. Това още веднъж ни посочва факта, че Христос беше роден от девица (Галатяни 4:4). Библията казва, че Йосиф беше праведен човек (Матей 1:19). Това означаваше, че той не нарушаваше Божия закон. Ако Мария, като женена девица, беше заченала от чужд човек, Йосиф имаше право да я отстрани от пътя си (Второзаконие 22:23-24; Матей 19:9). Наказанието беше дори смърт, повече отколкото просто да я отстрани от пътя си. Дори ангелът не можеше да попречи на Йосиф да я отстрани. Ангелът можеше само да засвидетелствува, че заченатото в нея е от Святия Дух (Матей 1:20).

От друга страна, ако Йосиф беше познал Мария преди Христос да бъде заченат, т.е ако беше отговорен за зачеването, щеше да бъде противозаконно да я отстрани (Малахия 2:14-16). Писанията не биха го описали като праведен човек, ако той престъпваше Божиите заповеди. На Йосиф му беше наредено да я вземе за своя жена. Непорочното зачатие на Христос беше уникално знамение от Бога. Пророк Исая беше много ясен и категоричен относно зачатието (Исая 7:14). То разграничава Христос от всеки друг смъртен човек и Го определя като единствения истински Помазаник.

Бог свидетелства за Неговите одобрени служители по различни начини. Някои от знаците, записани относно Христос и Неговото служение, са записани и за няколко други Божии пратеници. Непорочното зачатие обаче е навярно най-уникалният и безпрецедентен знак. Глас от облаците свидетелства за служението на Христос, но това не беше така уникално, както непорочното зачатие, защото ние виждаме подобно свидетелство и в служението на Мойсей (Числа 12:5-8; Матей 17:5). Ангел прогласи зачеването на Христос, но ние знаем, че раждането на Самсон и Йоан Кръстител бяха провъзгласени от ангели също (Съдии 13:2-5; Лука 1:11-15,26-33). Мойсей, Самсон и Йоан Кръстител бяха Божиите пратеници, но те всички имаха земни бащи. Те всички бяха потомци на падналия Адамов род. По тази причина непорочното зачатие е уникален знак от Господ, даден на Христос и само на Него, и никоя друга жива душа никога не е била и няма да бъде зачената от девица."Следвайте мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа" Евреи 12:14