Служение на по-дълбок християнски живот

България


Съдът от Големия Бял Трон

Божието Слово ни учи, че Съдът от Големия Бял Трон е по времето, когато Бог окончателно съди всички (живи и мъртви, малки и големи), които някога са живели по лицето на земята, според техните дела. Това ще бъде след Милениума. По това време, ще се състои окончателното Отсъждане, познато като Съдът от Големия Бял Трон. Всички онези, които от сътворението до този момент не са били съдени, ще застанат пред Бог (присъдата над вярващите, както и над грешниците, беше дадена от Христос на кръста – Йоан 5:24; 3:17-19. Дяволът и неговите ангели биват осъдени по това време и хвърлени в огненото езеро завинаги – Даниил 12:2-3; Матей 10:15; 11:21-24, 12:41,42; Йоан 5:28-29; Римляни 2:15-16; 14:12; 2 Петрово 2:9; Юда 6; I Коринтяни 6:1-4; Деяния 10:42; Откровение 20:11-15.

В това поучение за събитията от последните дни, известно като есхатология, Господ милостиво отмахва завесата на вечността, за да разкрие на човечеството Неговата програма за този настоящ нечестив свят. Учението за “Съдът от Големия Бял Трон” ни отваря очите за факта, че идва времето, когато всички зли/безбожни хора (живи и мъртви, малки и големи, които са пренебрегнали Божието спасение) ще се изправят лице в лице с окончателната присъда на Живия Бог (Римляни 14:12). Предупреждаваме, че към това учение не бива да се подхожда със съмнителни разисквания или да се гледа на него като на измислица или притча, а като на факт. Има истина, казана от Бог и написана, за да бъдем обучени и предупредени ние, върху които идват последните времена (Римляни 15:4; I Коринтяни 10:11; Откровение 19:9).

Библията (Божието откровение към човека) ясно представя реда на събитията преди Съда от Големия Бял Трон и постоянно настоява “Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите” (Откровение 2:7). След свършването на хилядолетното царство, дяволът ще бъде пуснат от “бездната” (Откровение 20:3) и ще измами хиляди хора, и ще ги събере на война срещу Царя (Исус Христос) и Неговите светии. Това ще бъде битката на Гог и Магог, но в края на битката, когато непокорните ще бъдат убити и унищожени с огъня на Неговото негодувание, който ще слезе от Небето, дяволът ще бъде хвърлен в огненото езеро (Откровение 20:7-10). След това ще заседава Съдът от Големия Бял Трон. Бог ще седне на трон, толкова бял, величествен и страшен, пред чийто изглед земята и небето (атмосферата) ще потреперят и ще побегнат. Всички онези, които умрат, без да са се покаяли, от времето на Адам до времето на Съда от Големия Бял Трон, ще бъдат възкресени (Даниил 12:2; Йоан 5:28-29; Деяния 24:15). Това се нарича второто възкресение. И те всички ще застанат пред Бог да дадат сметка за техните деяния. Тази окончателна присъда на грешниците (живи и мъртви, малки и големи) е известна като Съдът от Големия Бял Трон (Псалми 9:17; Даниил 7:9-10; Матей 11:20-24; 10:15; Йоан 5:28-29; Откровение 20:11-15). Библията е пълна с пасажи, сочещи към този велик и бележит ден Господен (Еклесиаст 12:14; Матей 11:21-24; 12:41-42; Римляни 2:15-16; 2 Петрово 2:9; Юда 14-15; I Йоан 4:17).

Светът е покварен и осквернен. Човекът е бунтовен и непокорен на Бога. Отдавна Бог се е разкаял, че е създал човека на земята, защото всичко, което мислите на сърцето му въображават, е постоянно само зло (Битие 6:5-6). Ще продължи ли вечно човек в непокорство и бунт срещу Бога? Не, защото “…Той е определил ДЕН, когато ще съди вселената справедливо…” (Деяния 17:30-31). Никой истински вярващ, чието име е записано в Книгата на Живота, няма да участва в Съда от Големия Бял Трон, тъй като тяхното осъждане като грешници беше извършено от Христа на кръста (Йоан 3:17-19,30; Римляни 8:1; Йоан 5:20; 5:24). Освен това, “…Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос” (I Солунци 5:9). “А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.” (Откровение 21:8). Голямото множество, което ще бъде подложено на осъждане, ще включва: (І) всички грешници (мъртви и живи) от Адам до онзи момент. Те ще бъдат осъдени поради факта, че са отхвърлили Божието спасение (Евреи 2:3); (ІІ) всички отстъпници от всяка епоха, които са се отрекли от вярата в Оня, Който веднъж вече скъпо плати за тях (Изход 32:33); (ІІІ) всички, които отхвърлят божествеността на Исус Христос (Йоан 3:18,36). Това са скептиците, атеистите, идолопоклонниците. Всички религиозни лицемери (Матей 23:27).

По време на Съда от Големия Бял Трон, Смъртта, отдавнашния враг на Божието творение и основен сатанински пратеник на разрушение и инструмент на жестокост, ще бъде лишена от нейната сила, и заедно с Ада, ще бъде хвърлена в огненото езеро (Откровение 20:14; 1 Коринтяни 15:26). Старите небе и земя, които бяха опетнени от греха, осквернени от Сатана, демоните и грешниците, ще бъдат изгорени (2 Петрово 3:7,10-12). Той ще съди справедливо: (а) всички неправедни дела на човека (I Йоан 5:17; Римляни 11:28-32). Всяко неправедно деяние, чувство или представа, които не са били очистени с кръвта на Агнето, ще бъдат осъдени при Съда от Големия Бял Трон; (б) тайните дела на човеците (Матей 10:26; Римляни 2:16; Евреи 4:13; 2 Летописи 16:9). Всички тайни подкупи, неморалност, порнография, пиянство, аборти и т.н., ще бъдат открити. “…И едни книги се разгънаха … и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите”. Има запис в Небето за всяко нещо, което е станало под слънцето “…било добро или зло” (2 Коринтяни 5:10); (в) думите на човеците (Матей 12:36-37; 5:22; Ефесяни 4:29,31; 5:4). “…За всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в последния ден.” Всяка клюка, клевета и злословене срещу съседи, братя, сестри или водачи в църквата, ще бъде осъдено. За всяка глупава, безобразна, порочна, безсрамна, клеветническа или обидна дума срещу другите, ще бъде даден отчет по времето на Съда от Големия Бял Трон. “Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш” (Матей 12:37). Бог ще осъди всеки непокаян грешник или отстъпник от вярата според Своята божествена воля за справедливост (Притчи 11:21). Божията присъда ще бъде честна, без пристрастие или лицеприятие (Римляни 2:2-12; Йов 34:18-22). Той ще съди малките и великите, богатите и бедните, образованите и неграмотните, високоуважаваните и най-презрените. “Защото Йеова, вашият Бог е Бог на боговете и Господ на господарите, великият, мощният и страшният Бог, Който не гледа на лице, нито приема дар.” (Второзаконие 10:17). Справедливият Съдия на вселената няма да приеме никакъв подкуп, за да изврати съда на великия ден на Неговия гняв. Но “… ще съди и воюва праведно” (Откровение 19:11). Без лицеприятие, ВСЕКИ “който Не се намери ЗАПИСАН в КНИГАТА НА ЖИВОТА, той биде хвърлен в огненото езеро” (Откровение 20:15)."Следвайте мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа" Евреи 12:14